De huisarts als afvoerputje van de zorg

Wanneer mag de stop erop?

De internist vraagt in zijn ontslagbrief of u na 6 weken de afwijkende leverwaarden nog eens wilt controleren. Het ziekenhuisdossier wordt gesloten.

Uw 80-jarige patiënte wordt ontslagen uit het ziekenhuis naar een eerstelijnsverblijf. Al na een dag is duidelijk dat ze zo zorgbehoeftig is dat deze plek ontoereikend is. De verzorging belt u wanhopig op met het dringende verzoek een plek in een verpleeghuis voor haar te regelen.

Uw patiënt wordt voor een cosmetische ingreep in een andere regio geopereerd. De behandelend anesthesist vraagt u preoperatief een ECG in de praktijk te maken en een bloedonderzoek aan te vragen.


U wilt uw patiënten zo goed mogelijk helpen, u hebt begrip voor de drukte en schaarste in het ziekenhuis, u wilt collegiaal zijn, maar waar is de grens? Wanneer mag u nee zeggen? Hoe verhoudt uw eigen drukte zich tot die van de ander en tot waar reikt uw zorgplicht? Vrijwel dagelijks zult u dit soort afwegingen maken, de ene keer met gepaste verontwaardiging de andere keer wellicht met enige wroeging.

Tijdens deze nascholing krijgt u gelegenheid om casuïstiek uit uw eigen praktijk te delen, maar vooral ook om de onderliggende morele vragen gezamenlijk te onderzoeken middels een moreel beraad. Met behulp van deze gestructureerde gespreksmethode gaan we dieper in op de onderliggende waarden. Samen met uw collega’s komt u tot een onderbouwde afweging waardoor u uw besluit beter kan verantwoorden. Niet alleen tegenover de ander, maar ook tegenover uzelf.

U bent van harte uitgenodigd om een voorbeeld uit eigen praktijk in te brengen. Een casus waarbij u het gevoel had het afvoerputje te zijn, maar waarbij nee zeggen toch niet vanzelfsprekend was.

Deze avond wordt verzorgd door Roos van den Berg.
Zij is huisarts en docent medische ethiek aan de VU en de UvA en gespreksleider moreel beraad.

DATUM
Dinsdag 7 februari 2023

LOCATIE
WDH Soest

DOELGROEP
Huisartsen

PROGRAMMA
17.30 uur Ontvangst met koffie en thee
18.00-18.30 Moreel café
18.30 -19.15 Ethische vragen uit eigen praktijk
19.15-20.15 Diner
20.15-21.45 Moreel beraad
21.45 uur Einde

HUISARTSVOORZITTER
Helen Brooks, Hilversum

Maximum aantal deelnemers: 15

ACCREDITATIE

Voor deze nascholing wordt 3 uur accreditatie aangevraagd bij Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

SPONSORING
Deze nascholing is ongesponsord

KOSTEN VAN DEELNAME
Deelname aan deze nascholing kost € 140,-

IN SAMENWERKING MET
WDH Midden Nederland

INSCHRIJVEN
via onderstaande pagina kunt u zich aanmelden voor deelname

ANNULERINGSREGELING
- Annulering kost 25 euro tot twee weken voor aanvang van de nascholing
- Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt de volledige inschrijfkosten in rekening te brengen. Wel kunt u dan een collega in uw plaats laten deelnemen, u betaalt dan alleen de administratiekosten a 25 euro.