Tergooi huisartsen

Regelmatig worden nascholingsbijeenkomsten georganiseerd voor huisartsen in de regio Gooi en Vechtstreek.

In 2022 zijn gepland:

13 t/m 15 april 2022: Wad's Up Terschelling

10 mei 2022: Masterclass Cardiologie

13 september 2022: Kindergeneeskundig symposium

28 en 29 september 2022: Duodagen Tergooi

Education4Care coordineert en organiseert in Gooi en Vechtstreek de huisartsnascholingen in samenwerking met