Disclaimer

Het kan voorkomen dat onderdelen van deze site verouderd, incompleet of incorrect zijn. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Education4Care is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op haar website.

Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Education4Care kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

 

Copyright

Education4Care behoudt zich het auteursrecht voor op de via de internetsites verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Education4Care. Education4Care spant zich in voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie.

info@education4care.nl